Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2018

(18/01/2018 09:25)

Sáng ngày 15/01/2018, TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại TAND tỉnh Ninh Thuận với các điểm cầu tại TAND các huyện, thành phố.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung tâm, có đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND tối cao; đồng chí Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh án TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Trại giam Sông Cái; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm TAND tỉnh. Về phía TAND tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Võ Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Chánh án, lãnh đạo các Tòa, Phòng, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Kế toán trưởng TAND tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu TAND cấp huyện có lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Kế toán thuộc các đơn vị TAND cấp huyện; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm TAND cấp huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Đồng chí Võ Văn Tiến, Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Trần Thị Bích Hồng, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của TAND hai cấp. Theo đó, trong năm 2017, số lượng các loại án tăng cao so với năm trước, tính chất các vụ án ngày càng phức tạp, nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh... Trong khi đó TAND hai cấp còn thiếu Thẩm phán, biên chế giảm. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC, Chỉ thị của Chánh án TANDTC, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để chủ động ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác với các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, người lao động TAND cấp tỉnh Ninh Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua công tác giải quyết xét xử các loại vụ án, TAND hai cấp đã góp phần thực hiện tốt chủ trương của tỉnh, bảo đảm phục vụ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn Tỉnh.

image

Đồng chí Võ Văn Tiến, phát biểu khai mạc Hội nghị

Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017, TAND hai cấp đã giải quyết 3.026/3.307 vụ, việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ là 91.50%); số vụ án tạm đình là 50 vụ. So với năm 2016, thụ lý tăng 337 vụ, việc và số án giải quyết tăng 126 vụ, việc. Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án được đảm bảo, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan được hạn chế ở mức thấp so với quy định của TAND tối cao; công tác tổ chức phiên tòa, hoạt động tranh tụng tại phiên tòa được TAND hai cấp chú trọng; chất lượng xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan, không bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt việc tăng cường hòa giải trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự (đạt tỉ lệ 50%) và đối thoại trong công tác giải quyết án hành chính; tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Bên cạnh công tác xét xử, TAND hai cấp đã làm tốt công tác thi hành án hình sự, xét giảm án, tha tù nhân dịp các ngày Lễ lớn trong năm; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính công, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 với 09 nội dung trọng tâm, như: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 14 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc, đảm bảo các phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, không để án tồn quá hạn luật định; tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; làm tốt công tác thi hành án hình sự; nâng cao chất lượng và tăng cường công tác kiểm tra định kỳ; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân; tăng cường tổ chức các Hội nghị, cuộc họp trực tuyến trong TAND hai cấp; thực hiện việc truyền hình trực tuyến phiên tòa giữa TAND với VKSND và Tỉnh ủy theo chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao; làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án hai cấp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, được sự ủy quyền của Chánh án TAND tối cao, Thẩm phán Lê Văn Minh chúc mừng những thành tích trongthực hiện nhiệm vụ chính trị mà TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là đạt tỉ lệ cao trong công tác giải quyết án hành chính. Đồng chí đề nghị lãnh đạo TAND hai cấp quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc 05 vấn đề mà Chủ tịch nước đã chỉ đạo và ý kiến chỉ đạo của Chánh án TAND tối cao tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2018. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh một số chủ trương lớn của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao và đề nghị TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận tích cực tham gia và tổ chức thực hiện, đó là: Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ, vấn đề tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án cấp tỉnh, huyện...; tổng kết việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động; đảm bảo thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán; đảm bảo thực hiện thống nhất mô hình xét xử mới; hoàn thiện việc xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; tổ chức thí điểm việc thi tuyển các chức vụ lãnh đạo, quản lý; đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội tăng cơ cấu Thẩm phán trong tổng biên chế hiện có; thông qua bộ Quy tắc ứng xử của Thẩm phán. Đồng chí đã trao đổi sâu về công tác giải quyết, xét xử các loại án, đồng thời cũng đã quán triệt một số nội dung quan trọng trong 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử. Đồng chí tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và nhất là các cơ quan Nội chính, TAND hai cấp sẽ đạt nhiều kết quả, thành tích cao trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2018.

image

Đồng chí Lê Văn Minh, Thẩm phán TAND tối cao trao Cờ thi đua Tòa án nhân dân

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh án TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trao đổi một số nội dung về công tác chuyên môn.

Đặc biệt là sự ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của TAND hai cấp.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận, Chánh án Võ Văn Tiến trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Nguyễn Bắc Việt và Lê Văn Minh. Đồng chí ghi nhận và sẽ rà soát những tồn tại, hạn chế về các mặt công tác của TAND hai cấp để chỉ đạo sâu sát hơn nữa, nỗ lực phấn đấu thi đua hơn nữa để hoàn thành thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018; đồng thời sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, Nghị quyết TW 6 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhất là Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao. Đồng chí yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục góp ý kiến bàn các giải pháp để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, của Chánh án TAND tối cao và 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử; tổ chức rà soát, xây dựng Chương trình công tác năm 2018, đảm bảo bao quát tất cả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, TAND tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác xét xử; phát động thi đua năm 2018; công bố và trao Quyết định khen thưởng năm 2017 cho các tập thể, cá nhân và trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án cho cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận.

Lê Thị Quy


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 65
cdscv