Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019

(23/01/2019 19:49)

Sáng ngày 21/01/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp năm 2019. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

image

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND dân tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính cấp tỉnh và các vị trưởng Đoàn Hội thẩm TAND hai cấp. Tham dự Hội nghị, về phía TAND tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Võ Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh chủ trì Hội nghị; đồng chí Lê Hưng Dũng - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh, lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh, lãnh đạo các TAND cấp huyện, Thẩm phán TAND hai cấp, Thẩm tra viên, Thư ký, Kế toán trưởng TAND tỉnh và CBCC được tặng Bằng khen và Chiến sĩ thi đua TAND.

image

Đ/c Võ Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Chánh án TAND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2018, hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 14 nhóm giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử của TAND tối cao đề ra. Theo đó, TAND hai cấp đã giải quyết 4.046/4.370 vụ, việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 92,6%); bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 7,4 vụ/tháng. So với năm 2017, số án thụ lý tăng 1.063 vụ, việc và số án đã giải quyết tăng 1.020 vụ, việc (tăng 33,7%). Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp nhất từ trước đến nay (án bị hủy là 0,12% và bị sửa là 0,94%); không có án quá hạn luật định. Hoạt động tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả; Chất lượng xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan, không bỏ lọt tội phạm; TAND hai cấp đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án điểm nhạy cảm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ; Thực hiện tốt việc tăng cường hòa giải trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự và đối thoại trong công tác giải quyết án hành chính; Tổ chức 36 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; đăng công khai 776 bản án, quyết định có hiệu lực trên Cổng Thông tin điện tử TAND. Bên cạnh công tác xét xử, TAND hai cấp đã làm tốt công tác thi hành án hình sự, xét giảm án, tha tù nhân dịp các ngày Lễ lớn trong năm. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương về tinh giản biên chế, theo đó tổ chức bộ máy cán bộ của Tòa án hai cấp tiếp tục được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức, Thẩm phán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường. Công tác Tòa án, các nhiệm vụ cải cách tư pháp và cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án được triển khai thực hiện có hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường trên các mặt công tác và công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, qua đó các hoạt động của Tòa án ngày được công khai, minh bạch, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân.

Quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 05/12/2018 của Chánh án TAND tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính. Ngày 08/01/2019, Ban Cán sự đảng UBND cùng với Ban Cán sự đảng TAND Tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự và hành chính tại địa phương.

image

Đ/c Lê Hưng Dũng, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt công tác năm 2018

và phương hướng,nhiệm vụ năm 2019

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội, nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án, TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 với 10 nội dung trọng tâm, như: (1) Tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp; (2) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 14 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử; (3) Đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiên tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án đúng pháp luật, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, không để án tồn quá hạn luật định; xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là các vụ kinh tế, tham nhũng. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết án hành chính. Tăng cường tổ chức Phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Làm tốt công tác Thi hành án hình sự. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; (4) Tổ chức thực hiện hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ của TAND tối cao,...; (5) Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; (6) Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc cho TAND dân hai cấp, thành lập Trung tâm hòa giải, đối thoại theo chủ trương TAND tối cao; (7) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt công tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của TAND; (8) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan; (9) Làm tốt công tác xây dựng Đảng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ thẩm phán thanh liêm, chính trực và có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp; (10) Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của TAND là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng.

image

Đ/c Nguyễn Bắc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn

đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận đạt được trong năm qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đồng chí yêu cầu TAND hai cấp cần tập trung thực hiện hiệu quả nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án; đẩy nhanh tiến độ và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng; thực hiên tốt nguyên tắc tranh tụng, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, án hành chính; làm tốt việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm,…

Đ/c Võ Văn Tiến, Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận, Chánh án Võ Văn Tiến trân trọng cảm ơn các Đại biểu đã tham dự Hội nghị, cảm ơn sự ghi nhận về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của TAND hai cấp và nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bắc Việt đại diện Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời sẽ cụ thể hóa vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 để triển khai thực hiện có hiệu quả, nỗ lực phấn đấu thi đua hơn nữa để hoàn thành thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018; đồng thời sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

image

Đ/c Nguyễn Bắc Việt trao tặng Cờ thi đua của TAND cho TAND Tp.Phan Rang - Tháp Chàm

và TAND huyện Ninh Hải

image

Đ/c Võ Văn Tiến - Chánh án TAND tỉnh trao tặng Bằng khen và Chiến sĩ thi đua TAND

cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, TAND tỉnh đã phát động phong trào thi đua đợt I năm 2019; Công bố và trao các Quyết định khen thưởng năm 2018 cho các tập thể, cá nhân TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận; Chánh án TAND tỉnh tổ chức quán triệt nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước và Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án./.

Lê Thị Quy


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 544
cdscv