Loading...
Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Ninh Thuận

Giới thiệu TAND Tỉnh Ninh Thuận

img

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TAND TỈNH NINH THUẬN

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới đối với đất nước – kỷ nguyên của độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám đã xoá bỏ chính quyền thực dân phong kiến và lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền về tay nhân dân, Đảng và Nhà nước đã khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước cách mạng, trong đó Toà án là công cụ quan trọng để bảo vệ chính quyền non trẻ. Ngày 13/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 33 thiết lập các Toà án quân sự, đánh dấu sự ra đời của ngành Toà án Việt Nam. Để hoàn thiện và nâng cao hiệu lực của Toà án, ngày 24/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Toà án và ngạch Thẩm phán. Ngày 22/5/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 85 – SL cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng. Tháng 4/1958 Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hoà quyết định thành lập TAND tối cao, với Hiến pháp 1959 và Luật Tổ chức Toà án năm 1960 đánh dấu một bước tiến quan trọng có tầm vóc lịch sử về pháp quyền và pháp chế XHCN ở nước ta. Tính chất dân chủ trong hoạt động của Toà án nhân dân và công tác xét xử từng bước được nâng lên tạo niềm tin vững chắc đối với nhân dân, nhân dân thực sự thực hiện quyền làm chủ của mình.

Cùng với sự ra đời phát triển và trưởng thành của ngành Toà án nhân dân nói chung. Được sự quan tâm của các ngành, các cấp ở Trung ương và Tỉnh uỷ Ninh Thuận, Toà án Ninh Thuận ra đời với chức năng là công cụ trong hệ thống các cơ quan chuyên chính vô sản. Toà án Ninh Thuận đã tích cực phát huy vai trò của mình, kịp thời xét xử nghiêm bọn phản cách mạng, các hoạt động gián điệp, các hành vi chống phá chính quyền nhân dân…Thông qua các phiên toà, Toà án đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chiến tranh kết thúc, đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước tiến lên XHCN, Toà án Ninh Thuận đã được thành lập. Hoạt động của Toà án trong thời kỳ này tập trung trấn áp các loại tội phạm như tội tham ô, trộm cắp tài sản, tội buôn lậu… đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như bảo vệ an toàn cơ sở vật chất của Chủ nghĩa xã hội.

Từ ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận, ngành Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vừa tiến hành xây dựng cơ sở vật chất vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt đảm bảo xét xử các loại án nhằm kịp thời phục vụ nhiệm vụ, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới của đất nước, của tỉnh nhà. Đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới nhưng cũng đứng trước những nguy cơ và thách thức, trong đó các tệ nan xã hội, các loại tội phạm đe doạ đến sự phát triển, ổn định của đất nước. Ngành Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự ổn định cho đất nước, sự bình yên cho nhân dân.

Trong những năm qua, Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, công tác xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan sai, mỗi bản án thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt những vụ án có tính chất phức tạp, trọng điểm Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã chủ động đưa ra xét xử lưu động, phiên toà mẫu. Để đảm bảo công tác xét xử, thi hành án chuẩn mức, Toà án nhân dân tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, cán bộ có phẩm chất đạo đức, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ.

Hiện tại về cơ cấu tổ chức ngành TAND tỉnh Ninh Thuận có 8 toà phòng và 07 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện. Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công chức ngành và những thành tích đã đạt được trong 65 năm qua ngành TAND tỉnh Ninh Thuận đã tạo được niềm tin vững chắc đối với chính quyền, với nhân dân, thực sự xứng đáng với lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh “ Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng nhì, hạng ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Để đáp ứng yêu cầu công cuộc hội nhập của đất nước, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08, Nghị quyết 49, Kết luận số 79 của Bộ chính trị, Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đưa ngành TAND thật sự là trung tâm của hoạt động tư pháp và xét xử là trọng tâm. Từng bước xây dựng, phát triển và giữ vững truyền thống 65 năm, ngành TAND tỉnh quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận

img


cdscv