Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 728 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 HCST: “K/K QĐ thu hồi đất; QĐ giải quyết khiếu nại” giữa: NKK: Bùi Thị Hiền và NBK: UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm; Chủ tịch UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận TAND Tỉnh Ninh Thuận 30/09/2021 13:30
2 DSST: “Tr/c QSDĐ; Y/c hủy GCNQSDĐ” giữa: NĐ: Phạm Văn Trừ và BĐ: Phạm Ngọc Mười TAND Tỉnh Ninh Thuận 30/09/2021 13:30
3 HCST: “K/K QĐ thu hồi đất; QĐ giải quyết khiếu nại” giữa: NKK: Bùi Thị Nguyệt và NBK: UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm; Chủ tịch UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận TAND Tỉnh Ninh Thuận 30/09/2021 07:30
4 HCST: “K/K HVHC không giải quyết khiếu nại y/c cấp GCN QSDĐ” giữa: NKK: Phan Nương và NBK: UBND huyện Ninh Hải TAND Tỉnh Ninh Thuận 29/09/2021 13:30
5 HCST: “K/K HVHC không giải quyết khiếu nại y/c cấp GCN QSDĐ” giữa: NKK: Nguyễn Mộng và NBK: UBND huyện Ninh Hải TAND Tỉnh Ninh Thuận 29/09/2021 07:30
6 DSPT: “Tr/c hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ; Kiện đòi GCNQSDĐ” giữa: NĐ: Lê Văn Minh và BĐ: Võ Ngọc Tân TAND Tỉnh Ninh Thuận 28/09/2021 13:30
7 HCST: “K/K QĐ hành chính đối với trường hợp giải quyết tranh chấp về đất đai” giữa: NKK: Nguyễn Hiệp và NBK: Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước TAND Tỉnh Ninh Thuận 28/09/2021 13:30
cdscv