Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 528 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 DSPT:“Y/c công nhận giấy bán nhà đất”giữa: NĐ: Mai Xuân Mỹ và BĐ: Mai Xuân Nga TAND Tỉnh Ninh Thuận 30/06/2020 13:30
2 DSST:“Đòi lại TS là QSDĐ; Y/c hủy GCNQSDĐ”giữa: NĐ: Trần Đợi-Nguyễn Thị Út và BĐ: Trần Quốc Ninh-Nguyễn Thị Hương TAND Tỉnh Ninh Thuận 30/06/2020 07:30
3 DSPT:“Tr/c QSDĐ”giữa: NĐ: Lê Thị Thu Thủy và BĐ: Đinh Tấn Sang TAND Tỉnh Ninh Thuận 30/06/2020 07:30
4 DSPT:“Tr/c kiện đòi lại tài sản và vay tài sản”giữa: NĐ: Phan Kính và BĐ: Trần Thị Soa TAND Tỉnh Ninh Thuận 29/06/2020 07:30
5 DSPT:“Tr/c đòi lại QSDĐ bị lấn chiếm”giữa: NĐ: Trần Văn Tám - Nguyễn Thị Hồng Ái và BĐ: Trần Văn Tứ - Trần Văn Bình TAND Tỉnh Ninh Thuận 26/06/2020 13:30
6 DSPT:“Tr/c QSH nhà và đất; hủy văn bản phân chia di sản thừa kế; tr/c HĐ chuyển nhượng QSDĐ; phân chia di sản thừa kế và hủy GCNQSDĐ”giữa: NĐ: Ngô Thái Trọng và BĐ: Nguyễn Văn Chung TAND Tỉnh Ninh Thuận 26/06/2020 07:30
7 DSPT:“Tr/c đòi TS là QSDĐ”giữa: NĐ: Huỳnh Văn Nhân và BĐ: Lê Thị Khỏe TAND Tỉnh Ninh Thuận 25/06/2020 13:30
cdscv