Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 906 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 HSPT: Nguyễn Thị Lòng phạm tội “Cố ý gây thương tích" TAND Tỉnh Ninh Thuận 24/03/2023 13:30
2 HSPT: Ngô Quang Sinh phạm tội “Cố ý gây thương tích" TAND Tỉnh Ninh Thuận 24/03/2023 07:30
3 HSPT: Võ Đại Nhật phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" TAND Tỉnh Ninh Thuận 23/03/2023 13:30
4 HSPT: Nguyễn Hữu Phước phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" TAND Tỉnh Ninh Thuận 23/03/2023 07:30
5 HSPT: Trần Thanh Bão phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy" TAND Tỉnh Ninh Thuận 23/03/2023 07:30
6 HSST: Nguyễn Hoàng Duy Bảo phạm tội “Giết người" TAND Tỉnh Ninh Thuận 22/03/2023 13:30
7 HSPT: Nguyễn Tấn Đang phạm tội “Hủy hoại tài sản" TAND Tỉnh Ninh Thuận 21/03/2023 07:30
cdscv