Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 386 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 HSPT: Nguyễn Thị Sơn Thắm phạm tội “Gá bạc, đánh bạc” TAND Tỉnh Ninh Thuận 16/01/2020 13:30
2 HSPT: Phan Quốc Thi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” TAND Tỉnh Ninh Thuận 16/01/2020 07:30
3 HSPT: Chế Văn Dũng phạm tội “Vi phạm quy định về điểu khiển GTĐB” TAND Tỉnh Ninh Thuận 16/01/2020 07:30
4 HNST:“Ly hôn” giữa: NĐ: Nguyễn Thị Men Ri Giang và BĐ: CHEN JIANMAO TAND Tỉnh Ninh Thuận 15/01/2020 15:00
5 HNST:“Ly hôn” giữa: NĐ: Đinh Hữu Quý Giang và BĐ: TO TRUNG YEN TAND Tỉnh Ninh Thuận 15/01/2020 13:30
6 HSPT: Lê Lầm phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia GTĐB” TAND Tỉnh Ninh Thuận 15/01/2020 07:30
7 DSPT:“Tr/c về chia thừa kế TS; Tr/c về chia tài sản chung; Tr/c về mở lối đi” giữa: NĐ: Phạm Thanh Hiền và BĐ: Phạm Thanh Tuấn - Hồ Thị Hoa TAND Tỉnh Ninh Thuận 15/01/2020 07:30
cdscv