http://ninhthuan.toaan.gov.vn<![CDATA[Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận]]>
Chiều ngày 08/01/2019, tại trụ sở UBND tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Ninh Thuận với Ban Cán sự đảng TAND tỉnh Ninh Thuận.]]>
http://ninhthuan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ninhthuan/chitiettin?dDocName=TAND058510http://ninhthuan.toaan.gov.vn/webcenter/portal/ninhthuan/chitiettin?dDocName=TAND058510Thu, 10 Jan 2019 14:13:00 +0700