Loading...
Skip to main content

Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

(26/02/2024 09:05)

Ngày 21 tháng 02 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 58/TA-VP về việc tuyên truyền, triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Ninh Thuận.

image

Ảnh từ Trang thông tin Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm mục đích tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, công chức, người lao động trong Tòa án nhân dân hai cấp; góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Kế hoạch, cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần: Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024; Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, báo cáo viên, đội ngũ tuyên truyền viên và các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Giải thưởng mỗi tuần thi gồm: 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Chi tiết Cuộc thi xem tại đây: https://baocaovien.vn

Quốc Kim


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 39
cdscv